Saturday, October 20, 2012

Istilah-istilah Islam


1. Abdul (عبد) : hamba, penyembah, buruh. Islam menganggap mereka sendiri hamba dan buruh Allah. Nama Muslim Lazim adalah Abd'allah / Abdullah, atau Hamba Allah. AbdulMalik (Hamba kepada Raja), Abdurahman (Hamba kepada yang Maha mengasihani), Abdulsalam (Hamba kepada Aman) dan Sebagainya yang semua dari nama-nama Allah.
2. Adab (أدب) : Tradisinya menghuraikan kelakuan baik, sebagai dalam kensantunan. Sebagai contoh, menjadi sopan adalah adab baik. Bagaimanapun, Istilah ini Boleh digunakan dengan amat meluas, dan penterjemahan bersopan menjadi menjadi "cara bersopan untuk LAKUKAN Sesuatu," sebagai dalam contoh, Aadab al Qitaal, atau, "Cara Bersopan Berjuang dalam Perang," (Qitaal dalam bahasa Arab bermaksud Tempur manusia) dimana kata "kesantunan" tidak sesuaikan konteks.
3. Adil (عدل) : Keadilan terutamanya KeADILan pembekalan: Sosial, Ekonomi, rencana, alam sekitar.
4. Ahad (أحد) : bermaksud "hanya", "yang satu". Islamiknya, ahad bermaksud Satu Sendiri, UNIK, tiada seperti Allah. Al-Wahid adalah salah satu dari nama Allah.
5. Ahli Kitab (أهل الكتاب) : "Ahli Kitab", atau pengikut dari Pra-Islam beragama monotheistik dengan sesetengah Bentuk skriptur dipercayai menjadi asalan kuasa Allah: Yahudi, Kristian dan Hanif.
6. Akhlak :  1. Mazmumah 2. Mahmudah
7. Akhlak Mazmumah/mahmudah Zahir :  1. Mata 2. Telinga 3. Lidah 4. Tangan 5. Kaki 6. Perut 7. Kemaluan
8. Akhlaq (أخلاق) : Amalan kebaikan. Moral.
9. Akidah :  1. Allah 2. Malaikat 3. Kitab 4. Rasul 5. Kiamat 6. Takdir
10. Akomodasi : Proses penyesuaian yang merangkumi pelbagai golongan etnik berlainan budaya hidup secara harmonis dan saling menghormati antara satu sama lain.
11. Aktiviti ekonomi :  1. Jual beli 2. Syarikat 3. Hutang 4. Pinjam 5. Tempah 6. Gadai 7. Hiwalah/pindah hutang 8. Ijarah/sewa
12. Aktiviti ekonomi :  1. Sektor kerajaan 2. Sektor swasta 3. Sektor kebajikan
13. Akulturasi : Proses penyerapan unsur-unsur kebudayaan daripada suatu budaya kepada budaya lain.
14. Al-akhirah (آلآخرة) : Akhirat, alam selepas Kematian yang ketika itu ditimbang dan dibalas segala amalan
15. Alamin (عالمين) : Secara harfiahnya "Dunia", atau alam semsta bagi Manusia, jin, Malaikat dan semua kewujudan
16. Alhamdulillah (الحمد لله) : "Segala puji bagi Allah!" Seruan ayat dalam Al-Quran
17. Alim (عالم) : Yang mengetahui. Sarjana (dalam apa bidang Sains); Rakan Usaha Sama (yang mengetahui Sains) atau ahli teologi (yang mengetahui Agama); serupa dengan Bahasa Jepun Rancangan bagi sensei, "guru"
18. Allahu Akbar (الله أكبر) : "Allah Maha Besar." Kenyataan Islamik.
19. Amalgamasi : Proses yang terjadi apabila dua atau lebih budaya bercampur untuk membentuk satu jenis budaya baharu yang merangkumi elemen budaya-budaya lama yang bercantum serta elemen baharu.
20. Amanah (أمانة) : Kepercayaan. Dalam semua makhluk, hanya Manusia diberi "kepercayaan", iaitu kehendak sendiri.
21. Amin (آمين) : Amin, rayuan yang membawa MAKNA, "Ya Allah, terimalah doa kami!" (Digunakan oleh Sunah Waljamaah Sahaja)
22. Aminah (أمنة) : Bonda Nabi Muhammad s.a.w. Beliau jatuh sakit dan wafat di Abwa ', berhampiran Madinah (dahulu dikenali sebagai Yathrib) apabila Baginda masih 6 tahun.
23. Amir al-Muminin : Dalam sesebuah negara seperti Maghribi, Amir al-Muminin atau (Ketua bagi yang beriman) merupakan Ketua Agama.
24. Ansar (أنصار) : "Penolong." Masyarakat Islam yang memeluk Islam di Madinah yang membantu kaum Muslimin Makkah selepas hiijrah (kaum Muhajirin).
25. Aparteid : Dasar segregasi kaum terhadap orang kulit hitam di Afrika Selatan.
26. Aqidah (عقيدة) : Fahaman Islam, atau enam rukun iman, yang akan mengandungi kepercayaan kepada Allah, Malaikat, para Nabi dan Rasul, hari Akhirat dan Qada serta Qadar.
27. Arba'een (اربعين) : Number empat puluh (40).
28. Asar (العصر) : Solat bagi ketiga ketika Matahari gelincir menunjukkan Bayang sama panjang dengan Objek hinggalah Matahari terbenam. Juga bermakna "era".
29. Asas asas Sistem Politik Islam :  1. Hakimiyyah Ilahiyyah 2. Risalah
30. Asas asas Sistem Sosial :  1. Bersama Untuk Kebaikan 2. Hubungan Sesama Manusia adalah Satu 'Ibadah 3. Tujuan Membina Masyarakat ialah untuk Menegakkan Aqidah Tauhid 4. Tidak Merosakkan dan Tidak Membantu dalam Merosakkan Masyarakat
31. Asas Ekonomi :  1. Allah pemilik mutlak 2. Jaminan harta individu dan masyarakat 3. Menegakkan keadilan 4. Menghormati harta-harta pemiliknya 5. Kebebasan memiliki harta 6. Memakmurkan pertumbuhan ekonomi 7. Melarang dari membazir 8. Menggalakkan bersedekah
32. Asas etika ekonomi :  1. Tauhid 2. Adil 3. Kebebasan kehendak 4. Bertanggungjawab
33. Asas falsafah ekonomi :  1. Tauhid 2. Istikhlaf/Khliafah 3. Ukhuwwah 4. Tazkiyah
34. Asas Islam : Akidah, Syariah, Akhlak
35. Asas Tamadun :  1. Tauhid 2. Ibadah 3. Syariah 4. Akhlak
36. Asas tujuan syariah :  1. Kepentingan dharuriyyah 2. Kepentingan hajiyyah 3. Kepentingan tahsiniyyah 4. Kepentingan kamaliyyah
37. Asharatu mubashshirun (العشرة المبشرون) : Sepuluh sahabat Baginda Muhammad yang dijamin masuk Syurga (hanya lama Sunah Waljamaah)
38. Asimilasi : Proses percantuman dan penyatuan antara golongan etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama.
39. Aslim Taslam (أسلم تسلم) : "Menyerah kepada Islam" (Lihat dakwah)
40. Assalamu 'alaikum (السلام عليكم) :   Ucapan selamat Masyarakat Islam; secara harfiahnya bermaksud "Sejahtera kepada anda"; dengan Latest, "Wa Rahmatullahi wa Barakatuhu" bermaksud "dengan Rahmat Allah dan Keberkatan-Nya". Jawapan bagi Ucapan ini ialah "Wa Alaikumus Salam wa Rahmatullahi wa Barakatuhu" - 'Dan kepadamu juga Sejahtera dan Rahmat Allah dan Keberkatan-Nya'. Ia juga Procon Bentuk zikir akan Kekuasaan Allah, apabila orang Islam mengucapkannya kepada orang Islam lain, ia bersamaan 30 Pahala dan 30 Pahala juga bagi yang menjawapnya (10 Pahala bagi setiap perkataan).
41. Astaghfirullah (أستغفر الله) : "Aku pohon keampunan Allah." Kenyataan Islam.
42. Asyura (عاشوراء) :    hari kesepuluh dari bulan Muharram. Ia adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa a.s. dan Bani Israel daripada Firaun. Islam digalakkan untuk berpuasa Semasa hari ini. Kepada kaum Syiah, ia juga hari ketika mereka berkabung dengan Kematian Imam Syiah bagi ketiga, Hussein bin Ali, Bersama dengan keluarganya dan sahabat, dimana telah dibunuh dalam bebek di Karbala yang terkenal.
43. Aurat (عورة) : Change badan Manusia yang mesti Polling ditutup kecuali di hadapan pasangan. Ia Boleh juga digunakan untuk merujuk kepada apa yang harus disembunyikan oleh Seorang Wanita di hadapan lelaki lain.
44. Auzubillah (أعوذ بالله) : "Ku mohon Perlindungan Allah". Ini juga Sout permulaan bagi dua surah Al-Quran.
45. Awliya '| Awliya' (أولياء) : Kawan, pelindung, pembantu, Penjaga, pemelihara (Bentuk mufrad: wali)
46. Ayat (آية), jamak Ayat (آيات) : Suatu Penanda. Lebih khusus lagi, ia merujuk kepada ayat dalam al-Quran.
47. Ayat Ullah (آية الله, Ayatollah juga dieja) : Tanda Allah, gelaran yang diberikan kepada para cendekiawan agama yang mendapat kedudukan Tertinggi dalam mazhab Syiah.
48. Azan (أذان) : memanggil kepada solat (sembahyang)
49. Azan (مأذن) : orang yang melakukan azan
50. 'Azl (عزل) : Koitus terganggu, persetubuhan yang dicirikan oleh pengeluaran zakar sebelum pemancutan. Perkataan ini secara harfiah bermaksud "pemencilan".
51. Baiat (بيعة) : suatu sumpah kesetiaan pada Seorang Pemimpin, mengikut Tradisi Khalifah atau Imam.
52. Baitullah (بيت الله baytu-llāhi): Masjid, secara harfiahnya bermaksud "rumah Allah".
53. Barakah (بركة) : keberkatan. Juga, Kebijaksanaan rohani dan keberkatan disampaikan dari tuan ke murid.
54. Barzakh (برزخ) : Hidup selepas mati di mana roh yang telah mati dipindahkan seberang sempadan Dunia Manusia ke dalam Dunia rohani.
55. Basher (بشر) : Manusia. Secara harfiah bermaksud 'Muka' tetapi Umumnya digunakan untuk merujuk kepada orang (lelaki / perempuan).
56. Baṣīrah (بصيرة) : Pandangan jauh, kenampakan, bertanggapan, Sains dalam. Kadang-kadang digunakan oleh Umat Sufi untuk menandakan kemampuan untuk secara lanjut melihat suatu Kebenaran transendental.
57. Bentuk-Bentuk Kontrak Pertukaran :  1. Wadi'ah 2. Mudharabah 3. Musyarakah 4. Murabahah 5. Ijarah 6. Al-Rahn 7. Qarhul hasan
58. Berakal (عقل) : Kepandaian, Kebijaksanaan, buah fikiran, kefahaman
59. Bid'ah (بدعة) : Pembaharuan dalam agama, umpamanya mereka cara-cara Baru untuk menyembah. Bidaah yang Buruk dianggap sebagai penyimpangan dan merupakan suatu dosa yang Berat untuk banyak Muslim.
60. Binti (بنت) : anak perempuan
61. Bismillah (بسم الله) : "Dengan nama Allah".
62. Budaya : Keseluruhan cara hidup sesuatu kelompok sosial yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan, pemikiran, nilai, kepercayaan, adat resam serta segala penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian. Budaya boleh dibahagikan kepada dua: budaya kebendaan dan budaya bukan kebendaan.
63. Burda (بردة) : bukan suatu Istilah bahasa Arab, ia bermakna "langsir" dalam bahasa Parsi. Ia bermakna menutupi atau Tutup.
64. Ciri ciri Sistem Sosial Islam :  1. Persamaan di Kalangan Umat Manusia 2. Pemeliharaan Kemuliaan Akhlak 3. Menegakkan Keadilan Sosial 4. Melindungi Kebebasan Manusia
65. Ciri-ciri ekonomi Islam :  1. Rabbani 2. Kemanusiaan 3. Akhlak 4. Seimbang
66. Ciri-ciri ekonomi Islam :  1. Rabbaniah 2. Akhlaqiah 3. Insaniah 4. Wasatiah
67. Ciri-Ciri Kehendak Manusia :  1. Kehendak tak terbatas 2. Kehendak boleh dipenuhi 3. Kehendak berulang-ulang 4. Kehendak saling melengkapi 5. Bersaing 6. Bertukar jadi tabiat 7. Berubah-ubah
68. Ciri-ciri Tamadun Islam :  1. Penulisan 2. Bandar 3. Seni bina 4. Sains teknologi 5. Masyarakat majmuk
69. Da `wah (الدعوة) : Panggilan kepada Islam. (Lihat juga; Aslim taslam)
70. Dajjal (دجال) : Perkataan / aksara Islam yang sama dengan Erti perkataan Dajjal atau Dajjal beerti "penipu" atau "tidak Boleh dipercayai"
71. Dallal (ضلال) : sesat
72. Dar ad-Dawa (دار الدعوة) : wilayah dimana tempat Mula-Mula Islam diperkenalkan.
73. Dar al-'Ahd (دار العهد) : Perhubungan Empayar Turki Uthmaniyyah dengan negara-negara Kristian yang membayar ufti kepadanya
74. Dar al-AMN (دار الأمن) : bermaksud (rumah keselamatan) merujuk kepada status Muslim yang tinggal di sesetengah tempat di Dunia Barat.
75. Dar al-Harb (دار الحرب) : bermaksud (rumah peperangan), merujuk kepada rantau di luar Pengaruh Pemerintahan Islam; bukan Dunia Islam.
76. Dar al-Islam (دار الإسلام) : wilayah, atau tanah, Islam.
77. Dar al-Kufr (دار الكفر) : bererti (kaum kafir / kufur), terma perkataan yang asalnya digunakan bagi merujuk kepada wilayah / penempatan orang kafir Quraisy-Masyarakat yang tidak beriman mengikut Lunas dan perujuk Islam yang tinggal di Makkah dan sekitarnya. Nabi Muhammad telah berhijrah ke Madinah dan kemudian dalam beberapa tahun telah kembali ke Makkah dalam Peristiwa P'gambilan Kota Mekah.
78. Dar ash-Shahada (دار الشهادة) : Lihat; Dar al-AMN.
79. Darūd : dirahmati.
80. Darwis / Darwish (درويش) : Procon Aliran fahaman Kesufian.
81. Dasar Awam : Suatu kerangka tindakan yang bersifat ekonomi, sosial, budaya atau politik yang ditentukan oleh pihak kerajaan untuk kepentingan masyarakat.
82. Dhimmi (ذمي) : "Orang yang dilindungi"; Yahudi dan Kristian (kadang-kala merujuk kepada agama lain [1], seperti Buddha, Sikh, Hindu, dan Majusi), semua agama-agama ini bebas untuk mempraktikkan agama mereka didalam / dibawah pentadbiran wilayah / Pemerintahan Islam dan undang-undang Islam (syariah), namun status Kebebasan ini tidak Boleh dijadikan bahan untuk menjatuhkan dan merosakkan agama dan sosioekonomi, kemasyarakatan dan Bylaws Islam.
83. Dhuhr (الظهر) : solat doa kedua
84. Din (الدين) : Kehidupan landasan yang bersandarkan sepenuhnya kepada Ajaran dan tuntutan Syariah Islamiah; keluhuran Bylaws, tatacara dan praktikal Islam. Din juga merujuk kepada kepercayaan dan Agama Islam itu sendiri. (Lihat juga: Ad-Din).
85. Diskriminasi : Pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau kelompok etnik terhadap anggota atau kelompok lain yang mempengaruhi perilaku pihak yang berpandangan negatif.
86. Diyya (ديت) : denda bagi pembunuhan yang tidak disengajakan.
87. Dua (دعاء) : doa peribadi, doa
88. Dua Puluh Perkara : Senarai tuntutan yang dikemukakan oleh Sabah sebagai syarat negeri berkenaan bersetuju menyertai gagasan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963.
89. Dunia (دنيا) : The Universe fizikal, berbanding ke akhirat
90. Eid (عيد) : perayaan atau sambutan.
91. Eid ul-Adha (عيد الأضحى) : "Festival Korban." Empat hari perayaan bermula pada hari kesepuluh Zulhijjah.
92. Eid ul-Fitr (عيد الفطر) : "Festival Fitr (Berbuka puasa)." Satu perayaan keagamaan yang menandakan berakhirnya puasa Ramadan.
93. Ekonomi jadi ibadah :  1. Aqidah 2. Niat 3. Sesuai dengan Islam 4. Cara kerja yang sesuai dengan Islam 5. Natijahnya berfaedah pada masyarakat
94. Eksekutif : Cabang kerajaan yang bertanggungjawab menguatkuasakan undang-undang serta melaksanakan dasar-dasar awam.
95. Etnik : Kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri *budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, makanan dan sebagainya. Etnik dapat dikelaekan melalui porbczaan budaya dan demografi.
96. Fajar (فجر) : pagi, seperti dalam doa pagi. Masa hari apabila ada cahaya di ufuk sebelum matahari terbit.
97. Fajarah (فجرة) : Wicked zalim. Jamak dari "Fajir" (فاجر).
98. Falah (فلاح) : kejayaan, kebahagiaan, kesejahteraan
99. Falsafah Penggunaan :  1. Kemaslahatan 2. Pemilikan 3. Pengabdian 4. Amanah
100. Fanaa (فناء) : Kepupusan makna istilah Sufi - mati untuk kehidupan ini semasa hidup. Setelah tidak wujud di luar Tuhan. Perpaduan dengan Tuhan, dan ini dianggap sebagai penyelewengan dari jalan yang benar.
101. Fardu (فرض) jamak Fara'id : kewajipan agama, atau suatu tindakan wajib: berdoa 5 kali sehari fard Mengabaikan fardu akan mengakibatkan hukuman di akhirat. (Lihat wajib berbakti)
102. Fasiq (فاسق) : sesiapa yang telah melanggar undang-undang Islam; biasanya merujuk kepada satu watak yang telah rosak (plural dengan "fasiqun").
103. Fatwa (فتوى) : pendapat undang-undang mengikat (alim) kepadanya dan kepada orang-orang yang mengikuti taqlid beliau
104. Fekah :  1. Ibadah 2. Muamalat 3. Munakahat 4. Jenayat
105. Fiqh (فقه) : perundangan yang dibina sekitar syariah oleh adat (al-urf). Bermaksud "pemahaman yang mendalam", merujuk kepada memahami undang-undang Islam.
106. Fisabilillah (في سبيل الله) : pada jalan Allah; ungkapan biasa Islam untuk Jihad. Cara untuk demi Tuhan (contohnya memberi kebajikan demi Allah)
107. Fitnah (فتنة) : percubaan atau kesusahan; juga merujuk kepada apa-apa tempoh gangguan, seperti perang saudara, atau tempoh masa sebelum akhir dunia atau apa-apa perbalahan sivil.
108. Fitrah (فطرة) : pelupusan semula jadi ke arah kebaikan, ilmu, kecantikan dan. Umat Islam percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan dengan fitrah.
109. Furqan (فرقان) : kriteria (betul dan salah, benar dan palsu); sebagai contoh, Al-Quran sebagai Furqan.
110. Gawa! : Pesta yang diraikan oleh masyarakat Dayak Sarawak bagi meraikan tamatnya musim menuai padi. Semasa perayaan Gawai, masyarakat Dayak mengadakan rumah terbuka bagi tetamu.
111. Ghafara (غفر) : (Kata kerja dalam tegang lalu) untuk memaafkan, untuk menutup (dosa). Satu ciri Tuhan.
112. Ghaflah (غفلة) : kelalaian, kealpaan Tuhan, sikap acuh tak acuh
113. Giri (مولانا) : satu perkataan Arab yang bermaksud "tuhan kami" atau "tuan kami." Ia kebanyakannya digunakan sebagai tajuk sebelum nama pemimpin agama yang dihormati, graduan tertentu institusi agama. Istilah ini kadang-kadang digunakan untuk merujuk kepada Rumi.
114. Globalisasi : Aliran barang-barang, perkhidmatan, modal, orang dan informasi secara bebas yang merentasi sempadan politik dan ekonomi.
115. Greater Jihad" (الجهاد الأعظم): perjuangan dalaman untuk jiwa (nafs) menentang kejahatan, contohnya Nafsu, Tamak, Dengki, dan lain-lain Juga untuk berkembang maju untuk melakukan tindakan yang mempunyai nilai yang besar dalam islam, dan bahawa seseorang perlu mengatasi diri sendiri untuk melakukannya, contohnya: untuk mengatasi godaan untuk tidur apabila ia adalah masa untuk berdoa solat pagi adalah jihad yang lebih besar.
116. Hadi (هادي) : panduan, satu yang membimbing; nama Islam untuk Tuhan adalah Panduan, atau Al-Hadi.
117. Hadis (حديث) hadith jamak : harfiah "bersuara"; mencatatkan berkata atau tradisi Nabi Muhammad disahkan oleh asnad; dengan sira ini terdiri daripada sunnah dan mendedahkan syariah
118. Hafith (حافظ) : seseorang yang tahu Al-Quran oleh jantung. Terjemahan harfiah = penghafal atau Pelindung.
119. Haji (الحج) atau haji : menunaikan haji ke Mekah. Sunni menganggap ini sebagai Rukun Islam kelima
120. Haji :  1. Ihram 2. Ukuf 3. Tawaf 4. Sa’i 5. Bercukur
121. Hakim (حاكم) : pemerintah atau tajuk berhubung dgn gubernur
122. Halal (حلال) : sah di sisi undang-undang, yang diizinkan, baik, bermanfaat, terpuji, berakhlak mulia. (Lihat mustahab, mandub)
123. Hanif (حنيف) : salah satu daripada lima nabi, iaitu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Majmuk hunafa '(حنفاء).
124. Haqq (حق) : Sebenarnya, realiti, hak, kebenaran. Satu nama Islam bagi Allah adalah al-Haqq.
125. Haram '(حرام) : (Tekanan pada suku kata akhir) dilarang. Seorang individu diberi ganjaran untuk menjaga diri dari haram yang dilakukan di luar ketaatan, (bukannya malu, takut, atau ketidakupayaan untuk melakukannya.) Antonim: halal. (Lihat Mazur, makrouh) 
126. Haram (حرم) : (Tekanan pada suku kata awal) perlindungan.
127. Hasan (حسن) : Baik, cantik, terpuji. Juga pengkategorian kesahihan hadith sebagai "diterima". (Categorizations lain termasuk authenic dan direka-reka).
128. Hidaya (هداية) : bimbingan daripada Allah.
129. Hijab (حجاب) : harfiah "menutup". Ia menggambarkan diri meliputi badan bagi maksud kesopanan dan maruah; meluas, sistem yang ditetapkan sikap dan tingkah laku mengenai kesopanan dan maruah. (Lihat al-amira, burnuk, khimar, milfeh, shayla)
130. Hijra (الهجرة) : Muhammad dan pengikut-pengikutnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Secara harfiah, "penghijrahan".
131. Hima (حمى) : rizab hutan belantara, hutan yang dilindungi, ragut commons, penting untuk khalifah
132. Hiraki susunan barangan :  1. Barangan Dharurryyah- asasi 2. Barangan Hajiyyah - kecekapan 3. Barangan Tahsiniyyah - keselesaan 4. Barangan Kamaliyyah – kemewahan
133. Hizb (حزب) : satu setengah juz ', atau kira-kira 1/60th Al-Quran
134. Houri (حورية) hūrīya, pl. hūrīyāt (حوريات) : lelaki dan wanita muda yang cantik dan tulen, bahawa orang Islam percaya mendiami Syurga, atau Syurga.
135. Huda (هدى) : bimbingan
136. Hudna (هدنة) : Gencatan senjata. Gencatan senjata (selalunya sementara)
137. Hudud (حدود) : Secara harfiah, had atau sempadan. Biasanya merujuk kepada had yang diletakkan oleh Tuhan kepada manusia; penalti undang-undang Islam yang digambarkan di dalam Al-Quran.
138. Hujedieh, Hojjatieh : Seseorang yang percaya bahawa segala-galanya mesti disediakan untuk datang daripada mahdi, dan dia akan tiba apabila peningkatan eksploitasi dan kemiskinan, dalam usaha untuk membawa keadilan.
139. Hukm (حكم) : berkuatkuasa dalam Al-Quran atau Sunnah
140. Hukum (أحكام) : hukum dan Peraturan al-Quran dan Sunnah. Terdapat lima hukum: Wajib, Mustahab (Sunat), Haram, makruh, dan Halal.
141. Ibadah (عبادة) : ibadat, tetapi tidak terhad kepada ritual: semua ungkapan perhambaan kepada Tuhan, termasuk mengejar ilmu, hidup kehidupan yang alim, membantu, kebajikan, dan merendah diri, boleh dianggap ibadah.
142. Ibadah Wajib :  1. Syahadat 2. Solat 3. Puasa 4. Zakat 5. Haji
143. Iblis (إبليس) : jin dibuang ke neraka untuk keangkuhan dan maksiat aka Syaitan: berasal dari Yunani atau Diabolos Devil Beliau adalah bersamaan Lucifer.
144. Iftaar (إفطار) : makanan ringan yang dimakan oleh umat Islam berbuka puasa mereka selepas matahari terbenam.
145. Ihram (إحرام) : negeri pentahbisan haji. Termasuk pakaian dan atau doa.
146. Ihsan (إحسان) : kesempurnaan dalam ibadat, seperti bahawa umat Islam cuba untuk menyembah Allah seolah-olah mereka melihat Allah, dan walaupun mereka tidak boleh melihat-Nya, mereka pasti percaya Dia sentiasa mengawasi mereka.
147. Ijaz (إعجاز) : bagaimana umat Islam menggambarkan watak al-Quran dalam kedua-dua bentuk dan kandungan
148. Ijma '(إجماع) : konsensus sama ada umat (atau hanya ulama) - salah satu daripada empat asas Undang-Undang Islam. Lebih umumnya, konsensus politik itu sendiri.
149. Ijtihad (إجتهاد) : Pada zaman awal Islam, kemungkinan mencari penyelesaian baru kepada masalah perundangan. Telah tidak dibenarkan dalam Islam konservatif sejak Zaman Pertengahan. Walau bagaimanapun, pergerakan liberal dalam Islam umumnya berpendapat bahawa mana-mana orang Islam boleh melakukan ijtihad, memandangkan bahawa Islam tidak mempunyai hierarki yang diterima umum perkeranian atau organisasi birokratik. Bertentangan dengan ijtihad taqlid, Arab untuk "tiruan".
150. Ilah (إله) : dewa, tuhan, tuhan; tidak semestinya Tuhan.
151. Ilm (علم) : semua jenis pengetahuan, biasanya sinonim bagi sains
152. Imam (إمام) : secara literal, pemimpin; mis. seorang lelaki yang membawa masyarakat atau mengetuai sembahyang; mazhab Syiah menggunakan istilah sahaja sebagai tajuk untuk salah satu daripada dua belas Allah dilantik pengganti Nabi Muhammad.
153. Imamah (إمامة) atau Imami : successorship Nabi Muhammad dan kepimpinan manusia.
154. Iman (إيمان) : iman peribadi
155. Infaq (إنفاق) : kecenderungan biasa untuk memberi bukannya mengambil dalam kehidupan; asas untuk kebajikan
156. Injil (الإنجيل) : Istilah Arab untuk buku suci dipanggil Injil dikatakan telah diberikan kepada Yesus, yang dikenali sebagai Isa dalam bahasa Arab; Umat Islam percaya kitab suci telah hilang dan injil Perjanjian Baru (Matthew, Mark, Luke dan John) tidak perkataan Allah, hanya cerita-cerita Kristian tentang Isa.
157. Insya'Allah (إن شاء الله) : Insyallah.
158. Integrasi : Dalam konteks perpaduan, konsep ini merupakan satu proses untuk mewujudkan suatu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik.
159. Iqamah (إقامة) : panggilan kedua untuk solat. Serupa dengan Azhan itu.
160. Islam (الإسلام) (Bantuan • maklumat) : "Penyerahan kepada Tuhan". Perkataan akar Arab untuk Islam bermaksud penyerahan, ketaatan, keamanan, dan kesucian.
161. Islam Hadhari : Suatu pendekatan pembangunan manusia yang sepadu serta seimbang bagi melahirkan umat yang beriman dan berilmu, bertamadun tinggi, berakhlak mulia, jujur lagi amanah, dan bersedia menangani cabaran semasa dunia global. 
162. Isnad (إسناد) : rantaian penyampai mana-mana hadith yang diberikan
163. Isra (الإسراء) : perjalanan malam semasa yang Muhammad (محمد) adalah dikatakan telah mengunjungi Syurga. Lihat Miraj.
164. Istishhaad (إستشهاد) : syahid.
165. Istislah (إستصلاح) : kepentingan awam - sumber Undang-Undang Islam.
166. Isyak (عشاء) : malam; solat solat kelima
167. Itmaam-i-Hujjat (اتمام الحجة) : penjelasan kebenaran dalam bentuk muktamad.
168. Jahal (جهل) : kejahilan, keangkuhan
169. Jahannam (جهنم) : Neraka Neraka kebakaran;
170. Jahiliya (الجاهلية) : masa kejahilan sebelum Islam telah direalisasikan. Menerangkan agama politeisme.
171. Jamia (جامعة) : "Perhimpunan"; iaitu sebuah universiti, masjid, atau lebih amnya, komuniti atau persatuan.
172. Janaza (جنازة) : solat jenazah
173. Jannah (جنة) : Syurga, Syurga, Taman
174. Jati diri : Sifat yang unik serta istimewa dari segi kepercayaan, tekad, bahasa, adat dan sebagainya yang menjadi teras dan lambang keperibadian seseorang individu atau sesuatu bangsa.
175. Jazakallahu Khayran (جزاك الله خير) : "Semoga Allah memberi ganjaran kepada anda untuk kebaikan." Ungkapan Islam kesyukuran.
176. Jenayat :  1. Mencuri 2. Berzina 3. Liwat 4. Qazaf 5. Qisas 6. Hudud 7. Ta’zir
177. Jenis ibadah :  1. Fardhu 2. Wajib 3. Sunat
178. Jenis Solat :  1. Wajib a. Subuh b. Zohor c. Asar d. Maghrib e. Isyak
179. Jihad (جهاد) : perjuangan. Bersungguh-sungguh Mana-mana berjihad di jalan Allah, yang melibatkan usaha peribadi, fizikal, intelektual atau tentera, untuk kebenaran dan menentang zalim;
180. Jin (جن) : Satu makhluk yang tidak kelihatan api
181. Jizyah (جزية) : Satu cukai yang dinyatakan dalam Al-Quran (09:29) yang perlu dibayar oleh lelaki bukan Islam yang hidup di bawah kawalan politik Islam.
182. Jumuah (جمعة) : Solat Jumaat
183. Jus soli : Hak mendapat kerakyatan berdasarkan kelahiran di sesebuah negara.
184. Kaabah (الكعبة) : rumah kiub kiub berbentuk bangunan iaitu di Mekah ke arah mana umat Islam bersembahyang. Islam, bagaimanapun, tidak menyembah, tidak berdoa kepada. Orang Islam sahaja berdoa kepada Allah SWT.
185. Kaedah-kaedah ekonomi Islam :  1. Usul fiqh 2. Qawaidh Fiqhiyyah 3. Maqasid Syar'iah
186. Kafir (كافر) : dari perkataan kafara - "untuk menyembunyikan." Orang-orang yang sengaja menyembunyikan kebenaran, orang-orang kafir, kebenaran concealers, salah satu yang tidak bersyukur. Jamak: Kaffirun.
187. Kalam (علم الكلم) : Teologi Islam
188. Keistimewaan Tamadun Islam :  1. Wahyu 2. Fitrah 3. Alamiyah 4. Rabbani 5. Aqliyah 6. Kamil 7. Syumul
189. Keluaran Dalam : Jumlah nilai barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh Negara Kasar (KDNK) penduduk dalam negara.
190. Khalifa (خليفة) : Khalifah, lebih amnya, seseorang melaksanakan tugas khilafa.
191. Kharaj (خراج) : cukai tanah
192. Khatib (خاطب) : penceramah di surau Jumaat, atau solat Jumaat
193. Khilafah (خلافة) : Manusia peramanahan dan pengawasan Bumi; teori yang asas Khalifah; Flora dan fauna sebagai amanah suci; Akauntabiliti kepada Tuhan untuk kemudaratan kepada alam, kegagalan untuk aktif menjaga dan mengekalkan. Tiga cara tertentu di mana khalifah dimanifestasikan dalam amalan Islam adalah ciptaan haram untuk melindungi air, hima untuk melindungi spesies lain (termasuk mereka yang berguna kepada manusia), dan dengan menentang dominasi kafir ke atas tanah Islam, di dalam jihad.
194. Khums (خمس) : artikel Syiah iman yang merujuk kepada cukai satu perlima, dibahagikan antara Sehme Sadaat, sayyid miskin, dan Sehme Imam, diberikan kepada Mujtahid
195. Khutbah (خطبة) : khutbah pada solat Jumaat
196. Kiblat : hala tuju umat Islam hadapi semasa solat
197. Kitab (كتاب) : buku; Al-Quran sering dirujuk sebagai "Al-Kitab" (Book)
198. Kontrak Sosial : Kontrak Sosial utama Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India semasa mencapai kemerdekaan Tanah Melayu. Antara lain, orang bukan Melayu mengakui kedudukan istimewa orang Melayu. Orang Melayu pula menerima prinsipyussotfyang member! kerakyatan secara automatik kepada semua orang yang dilahirkan di Persekutuan Tanah Melayu pada atau selepas Hari Merdeka.
199. KOSMO (جلباب) : (Pl. jalabib) yang panjang, mengalir, pakaian longgar yang dipakai oleh sesetengah untuk memenuhi mandat berkenaan dgn tukang jahit tudung. Sesetengah orang Islam lebih konservatif percaya bahawa jilbab adalah wajib ke atas wanita Islam untuk memakai ini sebagai tanda kesopanan. (Lihat Abaya. Burka, chador)
200. Kufur (كفر) : Dalam bahasa Arab - bersyukur dan kekufuran. Islam bercakap, kekufuran dalam Tuhan dan penafian kebenaran.
201. Kun (كن) : "Jadilah!" Perintah Tuhan untuk alam semesta, 'Jadilah!' dan ia adalah.
202. La ilaha illallah (لاإله إلا الله) : "Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah." Ungkapan yang paling penting dalam Islam. Ia adalah sebahagian daripada tiang pertama Islam.
203. Laghw (لغو) : Kotor, palsu, jahat bercakap sia-sia
204. Lailatul-Qadar (ليلة القدر) : Malam Lailatul-Qadar, ke arah akhir Ramadan, apabila Muhammad menerima wahyu pertama al-Quran.
205. la'nat (لعنة) : menyumpah
206. Lesser Jihad" (الجهاد الأصغر): berjuang untuk melindungi Islam dari serangan atau penindasan. Dalam pertempuran itu, tiada awam wanita, kanak-kanak atau tidak bersalah akan menganiaya, dan pokok tidak ditebang. Shi'as percaya bahawa hanya Nabi Muhammad dan Imam 12 mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan positif jihad jenis kurang. Membunuh semua kafir (tentera dan orang awam) dalam serangan jihad (qitl saif Bayaran yuran Sybil Allah) juga dianggap satu bentuk jihad oleh gerila militan Islam untuk menjalankan kehendak Allah untuk membersihkan dunia fitnah, taghut dan kufur.
207. Lipca (جزء) : salah satu daripada tiga puluh bahagian-bahagian Al-Quran
208. Ma malakat aymanukum (ما ملكت أيمانكم) : pasangan yang sah (secara literal: apa yang tangan-tangan kanan kamu miliki)
209. Madhab (مذهب) : (Pl. mazhab) sekolah perundangan agama, sekolah pemikiran
210. Madrasah (مدرسة) : sekolah, universiti
211. Maghrib (مغرب) : solat doa harian keempat
212. Mahdi (مهدي) : "Panduan". Lebih khusus al-Mahdi (panduan) adalah seorang tokoh yang akan muncul dengan Nabi Isa sebelum akhir masa, apabila Allah membolehkan ia, untuk membawa dunia keamanan, ketenteraman dan keadilan, selepas ia telah diatasi dengan ketidakadilan dan pencerobohan. Sehubungan Imam kedua belas Shi'ah sebagai Imam Mahdi yang telah tersembunyi di dalam gua ketika dia berusia 5 tahun ghabat dan akan muncul semula Zuhur. Seseorang sunni hal lain sebagai Imam Mahdi.
213. Mahmudah Batin :  1. Taubat 2. Ikhlas 3. Tawakkal 4. Syukur 5. Sabar 6. Zuhud 7. Hilm 8. Ridha 9. Mardiyah 10  Zikri al Maut
214. Mahram (محرم) : saudara jantina bertentangan biasanya digambarkan sebagai "dalam had dilarang"; penerangan yang lebih baik "dalam had yang dilindungi". bermakna saudara mara yang seseorang boleh muncul sebelum tanpa memerhatikan hijab dan yang kita tidak boleh berkahwin.
215. Makrouh : Bermakna "dibenci", walaupun tidak haram (dilarang); sesuatu yang tidak suka atau menyinggung. Tiada dosa dan tiada hukuman jika seseorang melakukan makruh, tetapi ia adalah tercela.
216. Malaikah (ملائكة) : malaikat
217. Mandi (غسل) : wuduk penuh seluruh badan (lihat wuduk)
218. Mandub : terpuji atau yang dicadangkan. (Lihat halal mustahab)
219. Manzil (منزل) : salah satu daripada tujuh bahagian daripada Al-Quran
220. Maqasid (مقصد) : matlamat atau tujuan, seperti tujuan undang-undang Islam
221. Maqasid Syariat :  1. Memelihara agama 2. Memelihara akal 3. Memelihara keturunan 4. Memelihara maruah 5. Memelihara harta
222. Ma'ruf (معروف) : konsensus masyarakat
223. Masha Allah (ما شاء الله) : Allah kehendaki.
224. Masih (مسيح) : Mesias (Bible), Yesus Kristus.
225. Masjid (مسجد) : tempat solat; masjid
226. Maslahah :  1. Dharuriyah 2. Hajiyah 3. Tahsiniah
227. Maslahah asas :  1. agama 2. jiwa 3. akal 4. kehormatan 5. harta.
228. Ma'sum (معصوم), jamak Ma'sumin (معصومين) : secara literal, tidak bersalah atau bebas daripada dosa; kanak-kanak dianggap Masum. Juga boleh merujuk kepada individu dewasa yang tidak melakukan dosa, tidak membuat kesilapan, tidak lupa, dan lain-lain walaupun dia / dia tidak mempunyai pilihan untuk melakukan dosa. The Shi'as menganggap Nabi Muhammad saw, Fatimah anak perempuan beliau, dan Imam 12 untuk menjadi Masumin 14. Akhirnya diandaikan sebagai tajuk untuk 'pemimpin ma'sum yang dihantar oleh Tuhan', terutamanya oleh Mahdi pengasas Dinasti Almohad 'dan Imam.
229. Masyarakat Pluralistik : Realiti wujudnya kepelbagaian bangsa dan agama di suatu tempat pada satu masa secara dirancang dipaksakan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.
230. Matlamat pengguna Muslim :  1. memenuhi keperluan hidup secara sederhana 2. penghindaran penggunaan barangan yang dilarang 3. penggunaan barangan ekononi yang tidak boros dan membazir 4. penggunaan serta kepuasan kepuasan yang hakiki di akhirat
231. Maulvi (مولوی) : tajuk honorifik agama Islam sering, tetapi tidak eksklusif, diberikan kepada ulama agama Islam atau Ulama sebelum nama-nama mereka. Maulvi umumnya bermaksud mana-mana ulama atau guru agama.
232. Mazmumah Batin :  1. Gemar makan 2. Gemar bercakap 3. Marah 4. Dengki 5. Kedekut 6. Cinta dunia 7. Cinta kemegahan 8. Takabur 9. ‘Ujub 10  Riya’
233. Me'ad (معاد) : Kebangkitan; Allah akan membangkitkan semua manusia akan dihakimi. Shi'as menganggap ini sebagai Rukun Islam kelima.
234. Medina (مدينة) : "Kota"; Medinat-un-Nabi bermaksud "Kota Nabi." Lihat hijrah.
235. Mekah (مكة) : bandar paling suci dalam Islam
236. Metadologi Islam dalam Membangunkan Masyarakat :  1. Membina Unit unit Keluarga yang Salih 2. Melahirkan Anggota anggota Masyarakat yang Bertaqwa 3. Menegakkan Pemerintahan yang Melaksanakan Amanah
237. Mihrab (محراب) : khusus dalam dinding semua masjid, menunjukkan arah solat
238. Minaret (منارة) : sebuah menara yang dibina ke masjid dari atas yang azan dibuat
239. Minhaj (منهج) : metodologi, mis. kaedah, peraturan, sistem, prosedur.
240. Miraj (المعراج) : Ascension kepada Tujuh Langit semasa Perjalanan Malam Lihat juga: ISRA
241. Modenisasi : Suatu usaha untuk melaksanakan proses transformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Sesuatu masyarakat politik yang mempunyai ciri-ciri (a)
242. Muamalat :  1. Aktiviti politik 2. Aktiviti ekonomi 3. Aktiviti sosial
243. Mu'awwidhatayn (المعوذتين) : surah Al-Falaq dan an-Nas, "Surah perlindungan", harus berkata untuk melegakan penderitaan (juga melindungi daripada Magic Hitam)
244. Mubah (مباح) : literal dibenarkan; tidak dilarang serta memuji. Neutral. (Lihat halal)
245. Mubaligh (مبلغ) : orang yang membaca Al-Quran
246. Mufsidun (مفسدون) : seseorang yang upah tidak jihad selaras dengan Al-Quran. Mufsideen jamak.
247. Mufti (مفتى) : seorang ulama Islam yang merupakan jurubahasa atau expounder undang-undang Islam (Syariah), mampu mengeluarkan fataawa (jamak dari "fatwa").
248. Muhajabah (محجبة) : wanita yang memakai tudung (bentuk sopan hijabi).
249. Muhajirin (مهاجرون) : Umat Islam pertama yang mengembara ke Madinah.
250. Muhammadun Rasulullah : "Muhammad adalah utusan Allah." Kenyataan ini adalah bahagian kedua tunggak pertama Islam. Ini adalah kenyataan yang kedua paling penting di dalam Islam.
251. Mujahid (مجاهد) : pejuang Islam. Majmuk mujahidin.
252. Mujtahid (مجتهد) : seorang ulama yang menggunakan sebab bagi maksud membentuk pendapat atau membuat keputusan mengenai isu agama. Majmuk: Mujtahidun.
253. Mullah (ملا) : adalah ulama Islam. Sebaik-baiknya, mereka sepatutnya mengkaji Qur'an, tradisi Islam (hadith), dan undang-undang Islam (fiqh).
254. Mu'min (مأمن) : mukmin
255. Munafik (منفق) : munafik. Majmuk: Munafiqun
256. Munakahat :  1. Nikah 2. Nusuz 3. Talaq 4. Fasakh 5. Khulu’ 6. Takliq 7. Mut’ah 8. Hadhanah
257. Munaqabah (منقبة) pl. munaqabāt (منقبات) : wanita yang memakai niqab
258. Murshid (مرشد) : seorang guru Sufi
259. Murtadd (مرتد) : murtad, keluar daripada agama Islam.
260. Muslim (مسلم) : pengikut agama Islam.
261. Mustahab (مستباح) : terpuji atau yang dicadangkan. (Lihat halal, mandub)
262. Mut'ah (متعه) : kegembiraan; jenis perkahwinan diamalkan hanya oleh Syiah; atau amalan antara Umrah dan Haji.
263. Mutawatir (متواتر) : "Dipersetujui" - yang digunakan untuk menggambarkan hadith yang telah diriwayatkan oleh banyak saksi melalui rantaian riwayat yang berbeza (isnads) membawa kembali kepada Muhammad
264. Nabi (نبي) : secara literal, nabi. Dalam konteks Islam, Nabi adalah seorang lelaki yang dihantar oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia, tetapi tidak diberi kitab. Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi. Ini adalah berbeza dengan Rasul, atau Utusan. Majmuk: Anbiya. Lihat: Rasul.
265. Nabi : Seseorang yang mendakwa mempunyai mesej dari Allah. (Lihat Nabi).
266. Nabi Isa (عيسى) : Isa - Isa ibn Maryam (bahasa Inggeris: Nabi Isa Ibni Mariam), satu matronymic (kerana dia tidak mempunyai bapa biologi.
267. Nafs (النفس) : jiwa, salah diri
268. Najaasah : Berhadas
269. Nakir dan Mungkar : 2 Malaikah yang menguji iman orang mati dalam kubur mereka
270. Nas (نص) : yang diketahui, jelas injunksi undang-undang
271. Naseeha : nasihat
272. Negara : sempadan yang tertentu; (b) penduduk; (c) kerajaan yang teratur; dan (d) kedaulatan.
273. Nifaq : kepalsuan; kecurangan
274. Nikah :  1. Lelaki 2. Perempuan 3. Wali 4. Saksi 5. Mahar 6. Ijab Qabul
275. Nilai Tamadun Islam :  1. Akidah 2. Syariah 3. Ibadah 4. Akhlak
276. Niqab (نقاب) : tudung menutup muka
277. Noor : cahaya. Umat Islam percaya malaikat dicipta dari cahaya.
278. Nubuwwah (نبوة) : kenabian. Shi'as menganggap ini sebagai Rukun Islam yang ketiga.
279. Pembahagian ibadah :  1. Fardhu ain 2. Fardhu kifayah
280. Pembentukan Kontrak Pertukaran :  1. Rukun & Syarat Aqad 2. Ijab & Qabul 3. Subjek Kontrak 4. Pihak Yang Berkontrak
281. Penamatan Kontark :  1. Pembatalan kerana rosaknya kontrak 2. Tamat tempoh masa 3. Disebabkan oleh khiyar 4. Gagal melaksanakan kewajipan dalam kontrak 5. Kematian
282. Perkara-perkara yang Mempengaruhi Gelagat Pengguna :  1. Keyakinan pada hari akhirat 2. Konsep kejayaan dalam Islam 3. Konsep harta 4. Konsep barangan dan perkhidmatan 5. Etika dalam penggunaan
283. Perpaduan : Proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga akan tanah air.
284. PilihanNya (غيب) : ghaib, tidak diketahui.
285. Prinsip prinsip Utama Sistem Politik Islam :  1. Musyawarah 2. Ke'adilan 3. Kebebasan/hurriyah 4. Persamaan/musawah 5. Hak Menghisab Pihak Pemerintah
286. Prinsip Sosial Islam :  1. Ta’aruf 2. Tafahum 3. Ta’aun 4. Tadhamun 5. Ukhuwah
287. Prinsip-Prinsip Kepenggunaan :  5. Kebenaran / Hak 6. Kebersihan & suci 7. Kesederhanaan 8. Kemanfaatan & kemaslahatan 9. Kerohanian & akhlak
288. Qadar : takdir
289. Qadi (قاضي) : hakim Undang-Undang Islam
290. Qaitbai (منبر) : mimbar di masjid di mana Imam berdiri untuk menyampaikan khutbah
291. Qisas (قصاص) : denda bagi pembunuhan sengaja jika waris memaafkan
292. Qiyamah : kebangkitan; pulangan yang mati untuk hari kiamat
293. Qiyas (القياس) : analogi - asas pemikiran undang-undang dan dengan itu fiqh
294. Qudsi : klasifikasi hadith yang dipercayai yang diriwayatkan oleh Muhammad dari Allah.
295. Quran (القرآن) : Umat Islam percaya bahawa al-Quran adalah perkataan literal Tuhan dan kemuncak wahyu Tuhan kepada manusia, mendedahkan kepada Nabi Muhammad dalam tahun AD 610
296. Qutba : khutbah yang diberikan oleh imam di masjid
297. Rabb : Tuhan, Pemelihara, sekalian, Master.
298. Rahim : belas kasihan; Ar-Rahim bermaksud "Yang Maha Penyayang" di Basmala
299. Rahman : Penyayang; Ar-Rahman bermaksud "lagi Yang Maha Mengasihani"
300. Rakaat : satu unit doa Islam, atau Salat. Setiap doa harian terdiri bilangan rakaat yang berbeza.
301. Rasul : Rasul; Tidak seperti nabi (Nabi), utusan diberi kitab. Musa, Daud, Isa dan Nabi Muhammad dianggap rasul. Semua utusan yang dianggap nabi, tetapi tidak semua nabi diberi kitab. Lihat: Nabi.
302. Rejam : amalan Rajam
303. Riba (ربا) : faedah, mengecas dan membayar yang dilarang oleh Al-Quran
304. Risalah : secara literal, mesej atau surat. Digunakan dalam kedua-dua istilah biasa bagi surat-menyurat mel, dan dalam konteks agama sebagai mesej ketuhanan.
305. Ruh : semangat; nafas ketuhanan yang Tuhan meniup ke dalam tanah liat Adam.
306. Rukn jamak rukun : bermaksud apa yang tidak dapat dielakkan. Salah satu daripada lima rukun Islam. (Lihat fardu, wajib berbakti)
307. Ruk'u : tunduk yang dilakukan semasa solat Islam
308. Rukun al-Mudharabah :  1. Pemilik modal 2. Pengusaha 3. Modal 4. Kerja atau projek 5. Untung / rugi 6. Sighah (Ijab dan Qabul)
309. Rukun al-rahn :  1. Penggadai 2. Pemegang gadaian 3. Barang gadaian 4. Tanggungan gadaian / hutang 5. Sighah (Ijab dan Qabul)
310. Rukun Hiwalah :  1. Pemindahan hutang 2. Penerima hutang 3. Tuan punya hutang 4. Hutang yang dipindah 5. Sighah (Ijab & Qabul)
311. Rukun Ijarah :  1. Pemberi sewa 2. Penyewa 3. Harta yang disewa 4. Manfaat 5. Bayaran sewa 6. Sighah (Ijab dan qabul)
312. Rukun Ijarah/sewa :  1. Pemberi sewa 2. Penyewa 3. Harta yang disewa 4. Manfaat 5. Bayaran sewa 6. Lafaz / sighah
313. Rukun Islam (ركن / أركان) : lima Rukn Islam. (Rukun Lihat)
314. Rukun Kafalah :  1. Penjamin 2. Orang yang dijamin 3. Orang yang diberi jaminan 4. Sesuatu yang dijamin
315. Rukun Musyarakah :  1. Pemegang saham / rakan kongsi 2. Modal 3. Projek 4. Untung / rugi 5. Sighah (Ijab dan Qabul)
316. Rukun Qardhul Hasan :  1. Pemiutang 2. Penghutang 3. Hutang (wang atau barang) 4. Sighah (Ijab dan qabul)
317. Rukun Wakalah :  1. Wakil 2. Pihak yang mewakil 3. Perkara yang diwakili 4. Sighah (Ijab & Qabul)
318. Rukun-rukun al-Wadiah :  1. Pemilik harta 2. Penyimpan harta 3. Harta yang disimpan 4. Sighah (Ijab dan Qabul)
319. Sabr : kesabaran, ketahanan, pengekangan diri
320. Sadaqah : amal; sedekah sukarela
321. Sahabat : sahabat Muhammad. Dalam Islam, Sahabat (الصحابه) adalah sahabat Nabi Muhammad. Borang ini adalah dalam bentuk jamak; singular adalah sahabat, yang Arab untuk "kawan, sahabat." Satu senarai sahabat yang paling terkenal boleh didapati di Senarai sahabat Muhammad.
322. Sahih : "Bunyi di asnad." Satu sifat teknikal digunakan untuk "asnad" hadith.
323. Sahur : makan dimakan oleh umat Islam berpuasa sejurus sebelum subuh.
324. Sajda : sujud
325. Salaam (سلام) : keamanan
326. Salaf (السلف الصالح) : (Orang yang baik) pendahulunya / nenek moyang. Dalam Islam, Salaf biasanya digunakan untuk merujuk kepada tiga generasi pertama umat Islam.
327. Salah (صلاة) atau solat : mana-mana satu daripada 5 solat wajib. Sunni menganggap ini sebagai Rukun Islam kedua
328. Salat (صلاة) : doa
329. Sallallahu alaihi wa sallam (صلى الله عليه و سلم) : "Semoga Tuhan memberkati beliau dan memberinya keamanan." Ungkapan yang digunakan selepas menyatakan nama Nabi Muhammad. Disingkatkan sebagai (saw)
330. Salsabil : sungai di syurga (al-firdaus)
331. Samad : kekal, mutlak; Islam percaya Allah adalah "Kekal."
332. Sawm (صوم) : berpuasa pada bulan Ramadhan. Sawm perkataan berasal dari Syriak sawmo.
333. Sayyid (سيد) : keturunan saudara (kerana semua anak-anaknya Qasim, Abdullah dan Ibrahim (Abraham) meninggal dunia sebelum mempunyai anak) kepada Muhammad
334. Sekular : Hal-hal keduniaan; tidak berkaitan dengan agama. 
335. Sema : rujuk kepada beberapa upacara yang digunakan oleh pelbagai pesanan sufi
336. Shahadah (الشهادة) : Ungkapan iman: La ilaha illa Allah. Muhammadun Rasulullah. ("Tiada tuhan melainkan Allah Muhammad adalah utusan Allah."). Sunni menganggap ini sebagai Rukun Islam yang pertama
337. Shahid (شهيد) : saksi, syahid. Biasanya merujuk kepada orang terbunuh manakala berjuang dalam "jihad Bayaran Sybil Allah" (jihad demi Allah). Sering digunakan dalam zaman moden untuk kematian dalam suatu kausa politik (termasuk mangsa askar, kematian dalam pertempuran, pengebom bunuh diri, dan lain-lain) yang dilihat oleh sesetengah umat Islam sebagai punca rohani bukan sahaja punca politik. Tetapi makna sebenar jihad, untuk mempertahankan Islam dengan cara apa-apa perkara. Ia boleh dengan cara ekonomi sebagai panjang cuba untuk melindungi Islam.
338. Sharif (شريف) : tajuk yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad melalui Hasan, anak Fatima Zahra anak perempuannya dan anak mertua Ali ibn Abi Talib
339. Sheikh (شيخ) : mahaguru kerohanian, paderi Islam
340. Shura (شورى) :  perundingan,   majlis ash-syura (مجلس الشورى)  majlis penasihat
341. Sira (السيرة) : hidup atau biografi Nabi Muhammad; contoh moralnya - dengan hadith ini terdiri daripada sunnah
342. Sirat al-Mustaqim : jalan yang lurus
343. Solat :  1. Niat 2. Berdiri / qiyam 3. Takbiratul Ihram 4. Fatihah 5. Ruku’ 6. Iktidal 7. Sujud 8. Duduk antara dua sujud 9. Tahiyat akhir 10  Membaca tahiyat akhir 11  Selawat 12  Salam 13  Tartib
344. Solat Sunat a. Sunat sebelum subuh b. Sunat sebelum zuhur c. Sunat sesudah zuhur d. Sunat selepas maghrib e. Sunat selepas isyak f. Sunat witir g. Sunat dhuha h. Sunat tasbih i. Sunat tahajjud
345. Strategi : Cara-cara mencapai sesuatu matlamat.
346. Subhanahu wa Ta'ala : ungkapan yang digunakan nama berikut bertulis atau vocalization Allah dalam bahasa Arab
347. Subhan'allah : ungkapan yang digunakan oleh umat Islam untuk meluahkan perasaan yang kuat kegembiraan atau relief.
348. Sufi (صوفي) : Islam mistik; Lihat: Baihaqi (tasawwuf).
349. Sumber Islam :  1. Quran 2. Hadith 3. Ijmak ulamak 4. Qiyas 5. Ijtihad
350. Sumber Tamadun :  1. Quran 2. Hadith 3. Ijtihad 4. Sumber asing
351. Sunnah (السنة) atau sunnah al-Nabi (سنة النبي) : "jalan" atau "contoh" Nabi Muhammad, iaitu, apa yang Nabi lakukan atau berkata atau dipersetujui semasa hidupnya. Beliau dianggap oleh umat Islam untuk menjadi contoh terbaik manusia yang moral, lelaki yang terbaik untuk diikuti.
352. Sunni (سني) : mazhab terbesar dalam Islam.
353. Surah (سورة) : bab al-Quran terdiri daripada 114 surah
354. Syaitan : Iblis, Syaitan; juga dikenali sebagai iblis
355. Syariah / syariah (الشريعة) : "Jalan ke lubang menyiram"; kod abadi etika dan kod moral berdasarkan al-Quran dan Sunnah; asas fiqh
356. Syiah (الشيعة) : pengikut Nabi Muhammad dan penggantinya (Imam dua belas), yang pertama Ali. Shi'as membentuk mazhab kedua terbesar dalam Islam.
357. Syirik (شرك) : keberhalaan; syirik; dosa mempercayai ketuhanan kecuali Allah dan menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan.
358. Taba'een : pengikut daripada Sahabat
359. Tafsir (تفسير) : takwil, komentar itu pada Al-Quran
360. Taghut : berhadas; apa-apa yang disembah selain daripada Allah, iaitu semua dewa-dewa palsu.
361. Tahajjud : pilihan, doa lewat malam
362. Taharah : penyucian daripada kekotoran ritual dengan cara wudu atau Mandi
363. Tahir : tulen, ritual membersihkan
364. Tahrif (تحريف) : rasuah, pemalsuan. Umat Islam percaya Kitab Bible telah rosak tetapi Al-Quran itu adalah dalam bentuk asalnya.
365. Tajdid : untuk membersihkan dan reformasi masyarakat untuk bergerak ke arah ekuiti dan keadilan yang lebih besar
366. Tajwid (تجويد) : cara yang khas membaca al-Quran mengikut peraturan yang ditetapkan sebutan dan intonasi.
367. Takbir : pengisytiharan kebesaran Allah; doa Islam.
368. Takfeer : untuk mengisytiharkan kufur (kufur) tentang orang-orang kafir yang bukan Islam atau Islam atau untuk mengutuk mereka sebagai.
369. Tamadun : kemajuan yang dicapai oleh umat Islam dalam aspek rohanian dan jasmaniah bersumber al Quran dan al Hadis untuk dunia dan akhirat.
370. Taqiyya (تقية) : prinsip yang kebanyakannya Syiah bahawa seseorang itu dibenarkan untuk menyembunyikan kepercayaan sebenar seseorang dalam keadaan tertentu.
371. Taqlid (تقليد) : membuta tuli mengikuti orang yang berikut tidak berdasarkan bukti dan tidak bergantung kepada pengetahuan.
372. Taqwa : amal-amal yang soleh, kebaikan
373. Tarawih : solat tarawih adalah solat tambahan di dalam bulan Ramadan selepas solat Isyak.
374. Tariqa (طريقة) : perintah agama Islam, khususnya seorang sufi perintah
375. Tarkib (تركيب) : kajian tatabahasa Arab yang dikeluarkan dari Al-Quran
376. Tartil (ترتيل) : perlahan dan diukur (meditasi) bacaan al-Quran
377. Tasawwuf (التصوف) atau Sufisme
378. Tashkil (تشكيل) : vocalization teks, contohnya al-Quran
379. Taslim (تسلم) : salam di akhir solat
380. Tawaf di Kaabah semasa Haji. (توحيد) :  monoteisme; ikrar mengesakan Tuhan. Islam menganggap ini sebagai sebahagian Rukun Islam yang pertama, bahagian kedua menerima Muhammad sebagai Rasul. Bertentangan Tauhid adalah syirik
381. Tawbah : taubat
382. Tawrat : wahyu kepada Musa
383. Tayyib : semua yang baik sebagai perkara regards, perbuatan, kepercayaan, orang, makanan, dan lain-lain Bermakna "tulen." Shahaddath adalah Tayyib.
384. Tazkiyah : Penulenan Jiwa.
385. Tujuan sistem politik dan pemerintahan Islam :  1. Memelihara keimanan umat Islam 2. Melaksanakan pengadilan di kalangan rakyat 3. Menjaga keamanan 4. Melaksanakan hukuman 5. Menjaga perbatasan negara 6. Melancarkan jihad 7. Mengendalikan urusan pengutipan cukai 8. Mengatur anggaran belanjawan 9. Mengangkat pegawai menguruskan hal ehwal pentadbiran negara 10  Menjalankan pemeriksaan demi melindungi al Din
386. Ulama (علماء) atau ulama : pemimpin masyarakat Islam, termasuk guru, Imam dan hakim-hakim. Alim tunggal.
387. Ummah (الامة) atau ummah : masyarakat global semua penganut Islam; personhood antarabangsa Islam
388. Umpan Ahlul (أهل البيت) : ahli Keluarga atau rumah tangga Nabi Muhammad saw. Bagi kalangan Masyarakat Syiah sebagai Masumin (memaksumkan, tak berbuat dosa Suci Rohani).
389. Umrah : haji kurang dilakukan di Mekah. Tidak seperti haji, umrah boleh dilakukan sepanjang tahun.
390. Urf (عرف) : adat masyarakat yang diberikan, yang membawa kepada perubahan dalam fiqh
391. Usul al-Fiqh : kajian asal-usul dan amalan perundangan Islam (fiqh)
392. Wahdat al-Wujud (وحدة الوجود) : "Perpaduan menjadi". Istilah falsafah yang digunakan oleh sesetengah Sufi. Berkaitan dengan fanaa
393. Wahyu : wahyu atau inspirasi Tuhan kepada nabi-Nya untuk seluruh umat manusia
394. Wajib : wajib atau mandatori melihat fard
395. Wali : kawan, pelindung, penjaga, penyokong, penolong
396. Warraq (وراق) : jurutulis tradisional, penerbit, pencetak, notari dan fotokopi buku
397. Wasat : jalan tengah, adil seimbang, mengelakkan keterlaluan, kesederhanaan
398. Witir : sukarela, malam doa pilihan tiga rakaat
399. Wudu : wuduk untuk pembersihan upacara dari hadas kecil sebelum solat (lihat Mandi)
400. Ya Allah : Ya Tuhan
401. Yaqin : kepastian, bahawa yang tertentu
402. Yaum Al-Qiyâmah (يوم القيامة) : Hari kiamat; "Hari Kebangkitan"
403. Zabur : Mazmur didedahkan kepada Nabi Daud
404. Zaidi : mazhab Islam Yaman dengan kemiripan dengan Syiah dan Sunah Waljamaah
405. Zakat (زكاة) : Cukai, Derma, persepuluhan sebagai suatu Tugas orang Islam; Ahli Sunah Waljamaah menganggap ini sebagai Rukun Islam keempat. Tidak pun kemurahan mahupun Tiba dari perekonomian Islam, tetapi suatu Tugas Agama dan kewajipan Sosial.
406. Zakat :  1. Bijian 2. Ternakan 3. Simpanan 4. Perniagaan 5. Rikaz
407. Zalimun : ahli politeisme, pembuat nikki, dan tidak adil.
408. Zikir (ذكر) : mengingati Allah; senaman rohani Sufi; Umat Islam percaya bahawa fungsi utama nabi adalah untuk mengingatkan orang-orang Tuhan.
409. Zina (زناء, زنى) : aktiviti seksual di luar nikah